BÀI THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

Bài thuốc dân gian, bài thuốc đông y, bài thuốc nam, bài thuốc y học cổ truyền được cập nhật liên tục và được hỗ trợ bởi các bác sỹ chuyên khoa.

 1. ĐẠI CƯƠNG BÀI THUỐC YHCT

  Nơi chia sẻ kiến thức đại cương về bài thuốc y học cổ truyền phục vụ nghiên cứu, học tập và tham khảo
  Đề tài thảo luận:
  21
  Bài viết:
  40
  RSS
 2. BÀI THUỐC GIẢI BIỂU

  Nơi chia sẻ các bài thuốc giải biểu, bài thuốc YHCT giải biểu, bài thuốc y học dân tộc giải biểu, bài thuốc nam giải biểu, bài thuốc dân gian giải biểu.
  Đề tài thảo luận:
  20
  Bài viết:
  21
  RSS
 3. BÀI THUỐC THANH NHIỆT

  Nơi chia sẻ các bài thuốc thanh nhiệt y học cổ truyền, thanh nhiệt y học dân tộc, bài thuốc dân gian trị thanh nhiệt....
  Đề tài thảo luận:
  22
  Bài viết:
  39
  RSS
 4. BÀI THUỐC HÒA GIẢI

  Chia sẻ bài thuốc hòa giải y học cổ truyền, bài thuốc hòa giản y học dân tộc, bài thuốc nam hòa giải, bài thuốc dân gian hòa giải ...
  Đề tài thảo luận:
  8
  Bài viết:
  16
  Mới nhất: Tiêu Giao Tán baotripccc, 13/2/17
  RSS
 5. BÀI THUỐC TRỪ HÀN

  Chia sẻ bài thuốc y học cổ truyền trừ hàn, bài thuốc y học dân tộc trừ hàn, bài thuốc dân gian trừ hàn, bài thuốc nam trừ hàn ...
  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  16
  RSS
 6. BÀI THUỐC TRỪ PHONG

  Chia sẻ bài thuốc y học cổ truyền trừ phong, bài thuốc y học dân tộc trừ phong, bài thuốc dân gian trừ phong, bài thuốc nam trừ phong ...
  Đề tài thảo luận:
  11
  Bài viết:
  11
  RSS
 7. BÀI THUỐC HÓA THẤP LỢI NIỆU

  Chia sẻ các bài thuốc y học cổ truyền hóa thấp - lợi niệu, bài thuốc y học dân tộc hóa thấp - lợi niệu, bài thuốc dân gian hóa thấp - lợi niệu, bài thuốc nam hóa thấp - lợi niệu ...
  Đề tài thảo luận:
  14
  Bài viết:
  14
  RSS
 8. BÀI THUỐC TRỪ ĐÀM

  Chia sẻ các bài thuốc y học cổ truyền trừ đàm, bài thuốc y học dân tộc trừ đàm, bài thuốc dân gian trừ đàm, bài thuốc nam trừ đàm
  Đề tài thảo luận:
  14
  Bài viết:
  16
  RSS
 9. BÀI THUỐC TIÊU ĐẠO

  Chia sẻ các bài thuốc tiêu đạo, bài thuốc y học cổ truyền tiêu đạo, bài thuốc y học dân tộc tiêu đạo, bài thuốc dân gian tiêu đạo, bài thuốc nam tiêu đạo ...
  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  8
  Mới nhất: Bài Viết Hay madebyusa, 30/4/17
  RSS
 10. BÀI THUỐC AN THẦN

  Chia sẻ bài thuốc y học cổ truyền an thần, bài thuốc y học dân tộc an thần, bài thuốc an thần dân gian, bài thuốc nam an thần ...
  Đề tài thảo luận:
  9
  Bài viết:
  11
  RSS
 11. BÀI THUỐC KHAI KHIẾU

  Chia sẻ bài thuốc y học cổ truyền khai khiếu, bài thuốc y học dân tộc khai khiếu, bài thuốc khai khiếu dân gian, bài thuốc nam khai khiếu
  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  9
  Mới nhất: Ngưu Hoàng Thanh Tâm Hoàn arhome102, 12/4/17
  RSS
 12. BÀI THUỐC CỐ SÁP

  Chia sẻ bài thuốc cố sáp y học cổ truyền, bài thuốc cố sáp y học dân tộc, bài thuốc dân gian cố sáp, bài thuốc nam cố sáp ...
  Đề tài thảo luận:
  12
  Bài viết:
  14
  RSS
 13. BÀI THUỐC TẢ HẠ

  Chia sẻ bài thuốc tả hạ y học cổ truyền, bài thuốc tả hạ y hộc dân tộc, bài thuốc nam tả hạ, bài thuốc tả hạ dân gian ....
  Đề tài thảo luận:
  12
  Bài viết:
  12
  RSS
 14. BÀI THUỐC LÝ KHÍ

  Nơi chia sẻ bài thuốc lý khí y học cổ truyền, bài thuốc lý khí y học dân tộc, bài thuốc dân gian lý khí, bài thuốc nam lý khí ...
  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  6
  Mới nhất: Bài Viết Hay madebyusa, 8/4/17
  RSS
 15. BÀI THUỐC LÝ HUYẾT

  Nơi chia sẻ bài thuốc lý huyết y học cổ truyền, bài thuốc lý huyết y học dân tộc, bài thuốc dân gian lý huyết, bài thuốc nam lý huyết ...
  Đề tài thảo luận:
  11
  Bài viết:
  11
  RSS
 16. BÀI THUỐC BỔ

  Nơi chia sẻ bài thuốc bổ y học cổ truyền, bài thuốc bổ y học dân tộc, bài thuốc bổ dân gian, bài thuốc nam bổ ...
  Đề tài thảo luận:
  19
  Bài viết:
  26
  RSS
 17. BÀI THUỐC KHỬ TRÙNG TÍCH

  Nơi chia sẻ bài thuốc khử trùng tích y học cổ truyền, bài thuốc khử trùng tích y học dân tộc, bài thuốc dân gian khử trùng tích, bài thuốc nam khủ trùng tích ...
  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  4
  RSS
 18. BÀI THUỐC VIÊM TẤY, MỤN NHỌT

  Bài thuốc viêm tấy - mụn nhọt y học cổ truyền, bài thuốc viêm tấy - mụn nhọt y học dân tốc, bài thuốc dân gian viêm tấy - mụn nhọt, bài thuốc nam viêm tấy - mụn nhọt
  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  5
  Mới nhất: Các Em Gái Bikini Áo Đỏ bonbon98, 19/11/17
  RSS