ĐÔNG DƯỢC VÀ BÀO CHẾ

Nơi chia sẻ các loại cây thuốc nam, cây thuốc dân gian, thảo dược quý, đông dược, vị thuốc nam và cách bào chế

 1. ĐẠI CƯƠNG

  Đại cương về các loại cây thuốc nam, cây thuốc dân gian, thảo dược quý, đông dược, vị thuốc nam và cách bào chế
  Đề tài thảo luận:
  26
  Bài viết:
  38
  Mới nhất: Dược Lý Ðông Y Bs Cường, 10/10/16
  RSS
 2. THUỐC GIẢI BIỂU

  Chia sẻ các loại cây thuốc nam giải biểu, cây thuốc dân gian giải biểu, thảo dược quý giải biểu, đông dược giải biểu, vị thuốc nam giải biểu và cách bào chế các vị thuốc giải biểu
  Đề tài thảo luận:
  35
  Bài viết:
  40
  RSS
 3. THUỐC THANH NHIỆT

  Chia sẻ các loại cây thuốc nam thanh nhiệt, cây thuốc dân gian thanh nhiệt, thảo dược giúp thanh nhiệt, đông dược giúp thanh nhiệt, vị thuốc nam thanh nhiệt và cách bào chế các vị thuốc thanh nhiệt
  Đề tài thảo luận:
  36
  Bài viết:
  37
  RSS
 4. THUỐC LỢI THỦY THẨM THẤP

  Cây thuốc nam lợi thủy thẩm thấp, cây thuốc dân gian lợi thủy thẩm thấp, thảo dược quý lợi thủy thẩm thấp, đông dược lợi thủy thẩm thấp, vị thuốc nam lợi thủy thẩm thấp và cách bào chế thuốc lợi thủy thẩm thấp
  Đề tài thảo luận:
  12
  Bài viết:
  36
  RSS
 5. THUỐC TRỤC THỦY

  Cây thuốc nam trục thủy, cây thuốc dân gian trục thủy, thảo dược quý trục thủy, đông dược trục thủy, vị thuốc nam trục thủy và cách bào chế các loại thuốc trục thủy
  Đề tài thảo luận:
  8
  Bài viết:
  8
  RSS
 6. THUỐC TRỪ HÀN

  Các loại cây thuốc nam trừ hàn, cây thuốc dân gian trừ hàn, thảo dược quý trừ hàn, đông dược trừ hàn, vị thuốc nam trừ hàn và cách bào chế thuốc trừ hàn.
  Đề tài thảo luận:
  14
  Bài viết:
  16
  RSS
 7. THUỐC BÌNH CAN TỨC PHONG

  Các loại cây thuốc nam bình can tức phong, cây thuốc dân gian bình can tức phong, thảo dược quý bình can tức phong, đông dược bình can tức phong, vị thuốc nam bình can tức phong và cách bào chế thuốc bình can tức phong
  Đề tài thảo luận:
  8
  Bài viết:
  19
  Mới nhất: Sitcker Thailuan4849, 21/1/18
  RSS
 8. THUỐC AN THẦN

  Các loại cây thuốc nam an thần, cây thuốc dân gian an thần, thảo dược quý an thần, đông dược an thần, vị thuốc nam an thần và cách bào chế thuốc an thần
  Đề tài thảo luận:
  15
  Bài viết:
  16
  RSS
 9. THUỐC TRỪ ĐÀM

  Các loại cây thuốc nam trừ đàm, cây thuốc dân gian trừ đàm, thảo dược quý trừ đàm, đông dược trừ đàm, vị thuốc nam trừ đàm và cách bào chế thuốc trừ đàm
  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  19
  Mới nhất: Hyundai Hd120s Đô Thành duy pham, 15/11/17
  RSS
 10. THUỐC CHỮA HO

  Các loại cây thuốc nam chữa ho, cây thuốc dân gian chữa ho, thảo dược quý chữa ho, đông dược chữa ho, vị thuốc nam chữa ho và cách bào chế thuốc chữa ho
  Đề tài thảo luận:
  12
  Bài viết:
  15
  Mới nhất: La Bạc Tử baotripccc, 5/2/17
  RSS
 11. THUỐC CỐ SÁP

  Các loại cây thuốc nam cố sáp, cây thuốc dân gian cố sáp, thảo dược quý cố sáp, đông dược cố sáp, vị thuốc nam cố sáp và cách bào chế thuốc cố sáp
  Đề tài thảo luận:
  12
  Bài viết:
  13
  RSS
 12. THUỐC TIÊU ĐẠO

  Các loại cây thuốc nam tiêu đạo, cây thuốc dân gian tiêu đạo, thảo dược quý tiêu đạo, đông dược tiêu đạo, vị thuốc nam tiêu đạo và cách bào chế thuốc tiêu đạo.
  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  7
  Mới nhất: Bài Viết Hay madebyusa, 30/4/17
  RSS
 13. THUỐC TẢ HẠ

  Các loại cây thuốc nam tả hạ, cây thuốc dân gian tả hạ, thảo dược quý tả hạ, đông dược tả hạ, vị thuốc nam tả hạ và cách bào chế thuốc tả hạ.
  Đề tài thảo luận:
  8
  Bài viết:
  25
  RSS
 14. THUỐC LÝ KHÍ

  Các loại cây thuốc nam lý khí, cây thuốc dân gian lý khí, thảo dược quý lý khí, đông dược lý khí, vị thuốc nam lý khí và cách bào chế thuốc lý khí.
  Đề tài thảo luận:
  12
  Bài viết:
  15
  RSS
 15. THUỐC HÀNH HUYẾT

  Các loại cây thuốc nam hành huyết, cây thuốc dân gian hành huyết, thảo dược quý hành huyết, đông dược, vị thuốc nam hành huyết và cách bào chế thuốc hành huyết
  Đề tài thảo luận:
  17
  Bài viết:
  17
  Mới nhất: Huyền Hồ Trần Anh Tú, 12/1/17
  RSS
 16. THUỐC BỔ

  Xác loại cây thuốc nam bổ, cây thuốc dân gian bổ, thảo dược quý bổ, đông dược bổ, vị thuốc nam bổ và cách bào chế thuốc bổ
  Đề tài thảo luận:
  36
  Bài viết:
  42
  Mới nhất: Long Nhãn sothic283, 25/9/17
  RSS
 17. THUỐC DÙNG NGOÀI

  Các loại cây thuốc nam dùng ngoài, cây thuốc dân gian dùng ngoài, thảo dược quý dùng ngoài, đông dược dùng ngoài, vị thuốc nam dùng ngoài và cách bào chế thuốc dùng ngoài
  Đề tài thảo luận:
  11
  Bài viết:
  11
  RSS
 18. THUỐC CẦM MÁU

  Các loại thuốc cầm máu, đông dược cầm máu và phương pháp bào chế các loại thuốc cầm máu, đông dược cầm máu
  Đề tài thảo luận:
  15
  Bài viết:
  19
  RSS