NGOẠI KHOA

Bênh học ngoại khoa, bệnh án ngoại khoa, phác đồ điều trị ngoại khoa được chia sẻ bởi thanh viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn

 1. GIẢI PHẪU

  Giải phẫu bệnh, giải phẫu sinh lý, giải phẩm thẩm mỹ được chia sẻ bởi thanh viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  RSS
 2. GÂY MÊ HỒI SỨC

  gây mê hồi sức, phương pháp gây mê hồi sức được chia sẻ bởi thành viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 3. CHẤN THƯƠNG

  Bệnh án ngoại khoa chấn thương - chỉnh hình, phác đồ điều trị chấn thương - chỉnh hình được chia sẻ bởi thanh viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 4. CỘT SỐNG

  Bênh học ngoại khoa cột sống, bệnh án ngoại khoa cột sống, phác đồ điều trị ngoại khoa cột sống được chia sẻ bởi thanh viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 5. SỌ NÃO

  Bênh học ngoại khoa sọ não, bệnh án ngoại khoa sọ não, phác đồ điều trị ngoại khoa sọ não được chia sẻ bởi thành viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 6. TIÊU HÓA

  Bênh học ngoại khoa tiêu hóa, bệnh án ngoại khoa tiêu hóa, phác đồ điều trị ngoại khoa tiêu hóa được chia sẻ bởi thành viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn
  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  7
  RSS
 7. LỒNG NGỰC

  Nơi chia sẻ bệnh học ngoại khoa lồng ngực, bệnh án ngoại khoa lồng ngực, phác đồ điều trị ngoại khoa lồng ngực
  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  3
  RSS
 8. TIẾT NIỆU, NAM HỌC

  Bênh học ngoại khoa tiết niệu - nam học, bệnh án ngoại khoa tiết niệu - nam học, phác đồ điều trị ngoại khoa tiết niệu - nam học được chia sẻ bởi thanh viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn
  Đề tài thảo luận:
  8
  Bài viết:
  8
  RSS