NỘI KHOA

Bệnh học nội khoa, bệnh án nội khoa, phác đồ điều trị nội khoa được chia sẻ bởi thành viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn

 1. HỒI SỨC CẤP CỨU

  Bệnh học hồi sức cấp cứu, bệnh án hồi sức cấp cứu, phác đồ điều trị hồi sức cấp cứu được chia sẻ bởi thành viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn
  Đề tài thảo luận:
  35
  Bài viết:
  38
  RSS
 2. TIM MẠCH

  Bệnh học tim mạch, bệnh án tim mạch, phác đồ điều trị tim mạch được chia sẻ bởi thành viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn
  Đề tài thảo luận:
  20
  Bài viết:
  26
  RSS
 3. HÔ HẤP

  Bệnh học hô hấp, bệnh án hô hấp, phác đồ điều trị hô hấp được chia sẻ bởi thành viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn
  Đề tài thảo luận:
  26
  Bài viết:
  27
  Mới nhất: Phù Phổi kenhlike06, 11/11/17
  RSS
 4. TIÊU HÓA

  Bệnh học tiêu hóa, bệnh án tiêu hóa, phác đồ điều trị tiêu hóa được chia sẻ bởi thành viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn
  Đề tài thảo luận:
  46
  Bài viết:
  49
  Mới nhất: Xuất Huyết Tiêu Hóa Cao giathien123, 15/3/18 lúc 15:48
  RSS
 5. NỘI TIẾT

  Bệnh học nội tiết, bệnh án nội tiết, phác đồ điều trị nội tiết được chia sẻ bởi thành viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn
  Đề tài thảo luận:
  19
  Bài viết:
  23
  Mới nhất: Bệnh Gút (gout) hoangtiendan, 5/1/18
  RSS
 6. THẬN-TIẾT NIỆU

  Bệnh học thận - tiết niệu, bệnh án thận - tiết niệu, phác đồ điều trị thận - tiết niệu được chia sẻ bởi thành viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn
  Đề tài thảo luận:
  25
  Bài viết:
  28
  Mới nhất: Suy Thận Mãn Tính giathien123, 25/8/17
  RSS
 7. CƠ XƯƠNG KHỚP

  Bệnh học cư xương khớp, bệnh án cơ xương khớp, phác đồ điều trị cơ xương khớp được chia sẻ bởi thành viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn
  Đề tài thảo luận:
  22
  Bài viết:
  43
  RSS
 8. HUYẾT HỌC

  Bệnh học huyết học, bệnh án huyết học, phác đồ điều trị huyết học được chia sẻ bởi thành viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn
  Đề tài thảo luận:
  22
  Bài viết:
  26
  RSS
 9. THẦN KINH

  Bệnh học thần kinh, bệnh án thần kinh, phác đồ điều trị thần kinh được chia sẻ bởi thành viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn
  Đề tài thảo luận:
  92
  Bài viết:
  94
  RSS
 10. SỨC KHỎE TÂM THẦN

  Bệnh học sức khỏe tâm thần, bệnh án sức khỏe tâm thần, phác đồ điều trị sức khỏe tâm thần được chia sẻ bởi thành viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn
  Đề tài thảo luận:
  54
  Bài viết:
  56
  RSS
 11. BỆNH LAO

  Bệnh Lao, bệnh án Lao, phác đồ điều trị bệnh Lao được chia sẻ bởi thành viên diễn đàn y học cổ truyền infogate.vn
  Đề tài thảo luận:
  10
  Bài viết:
  10
  RSS