Công cụ marketing

Các kỹ năng, công cụ bạn cần có để bước chân vào nghề Marketing Online, email marketing, marketing social, marketing hiện thị - display marketing.

Marketing công cụ tìm kiếm

Marketing công cụ tìm kiếm - Search engine marketing (Thảo luận theo góc nhìn non-technical về SEO, PPC).
1
13
Threads
1
Messages
13

Marketing xã hội - Social Media Marketing

Marketing xã hội - Social Media Marketing (Social networking, Forum seeding, Viral marketing)
229
1.3K
Threads
229
Messages
1.3K

Email marketing - Online direct marketing

Email marketing - Online direct marketing
45
185
Threads
45
Messages
185

Marketing hiển thị - Display marketing

Marketing hiển thị - Display marketing (AdNetwork, CPM, CPC, CPA, CPL,...)
5
23
Threads
5
Messages
23