Plesk VPS Stellar

Bắt đầu từ
880,000 đ
1 tháng

12 tháng *352,000đ
36 tháng *176,000đ

 • 2 vCPU
  ?
 • 8 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 50 GB NVME
 • Plesk Unlimited domains
  ?

Plesk VPS Plus

Bắt đầu từ
1,490,000 đ
1 tháng

12 tháng *596,000đ
36 tháng *298,000đ

 • 4 vCPU
  ?
 • 16 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 150 GB NVME
 • Plesk Unlimited domains
  ?

Thông tin thêm về gói dịch vụ

 • Miễn phí bản quyền plesk trong suốt thời gian sử dụng