Proxy VN /64

Bắt đầu từ
350,000 đ
1 tháng
 • CPU 2 vCore
 • Ram 4Gb
 • SSD 20GB
 • Speed Port Share 100Mbs đến 10Gbps
 • Mặc định 100Mbs
 • Lưu lượng truyền tải không giới hạn
 • Miễn phí IPv6 /64

Hỗ trợ cài đặt Proxy IPv6 Xoay Và tĩnh miễn phí

Proxy USA /64

Bắt đầu từ
350,000 đ
1 tháng
 • CPU 2 vCore
 • Ram 4Gb
 • SSD 20GB
 • Speed Port Share 100Mbs đến 10Gbps
 • Mặc định 100Mbs
 • Lưu lượng truyền tải không giới hạn
 • Miễn phí IPv6 /64

Hỗ trợ cài đặt Proxy IPv6 Xoay Và tĩnh miễn phí

Thông tin thêm về gói dịch vụ

 • Hỗ trợ tools tạo proxy IPv4 và IPv6 tĩnh và xoay
 • Có thể nâng cấp đường truyền lên tới 40Gbps
 • Miễn phí subnet /48 Việt Nam và /64 USA Hoa Kỳ
 • IPv6 đảm bảo không dùng IP của các dịch vụ cloud trial , subnet được chia ra từ dãy rộng /32 Việt Nam Và Mỹ