Tài Liệu 13 kỹ thuật giải phương trình hàm

NP Tú Trinh

Well-Known Member
Mar 19, 2009
49,910
480
103
36
Tên đề tài : 13 kỹ thuật giải phương trình hàm


13 kỹ thuật giải phương trình hàm: Phương pháp thế biến, phương trình hàm Cauchy, Phương pháp quy nạp, Khai thác tính chất đơn ánh, Khai thác tính đơn điệu, khai thác điểm bất động, đưa về phương trình sai phân, sử dụng tính liên tục của hàm số, dùng các phuuwong trình hàm cơ bản, bất đẳng thức hàm, hàm tuần hoàn, giải phương trình bằng cách thêm biến.

Tài liệu dùng bồi dưỡng học sinh giỏi của thầy Trần Minh Hiền, GV Toán trường THPT Chuyên Quang Trung, Bình Phước.
 

Attachments

  • [VNMATH.COM]-13-KI-THUAT-GIAI-PHUONG-TRINH-HAM.rar
    702.5 KB · Views: 24