Tài Liệu Đề thi cao học -Môn Kinh tế học/08/2011

NP Tú Trinh

Well-Known Member
Mar 19, 2009
49,910
480
103
36
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
ĐỀ THI TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
NĂM 2011
Môn thi: Kinh tế học
Thời gian làm bài: 180 phútPHẦN I: KINH TẾ VI MÔ
Câu 1. (1,5 điểm): Câu hỏi đúng sai, giải thích và vẽ đồ thị minh hoạ nếu cần thiết.
1.1. Vì tổng lợi ích phụ thuộc vào số lượng hàng hoá tiêu dùng, do đó để tối đa hoá tổng lợi ích, người tiêu dùng phải lựa chọn các hàng hoá giá rẻ để có thể tiêu dùng nhiều nhất.
1.2. Đường tổng chi phí bình quân cho biết hãng nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm để tối đa hoá lợi nhuận.
1.3. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo có đường cầu thị trường nằm ngang.