Yêu Cầu Giúp em tìm vài cuốn sách này !!!

NP Tú Trinh

Well-Known Member
Mar 19, 2009
49,910
480
103
36
Em đang cần các sách này, Kilobooks có thể tìm giúp em được không ah

1. Quản lý nhà nước về giáo dục - Phan văn Kha – Viện NCPTGD. Hà Nội, 1999.
2. Xây dựng các quan điểm chỉ đạo sự phát triển giáo dục đào tạo trong chiến lược giáo dục đào tạo Việt Nam - Đặng bá Lãm. Mã số: B96-52-TĐ-01. Hà Nội, 1998.
3. Lý luận tổ chức và quản lý - Phạm Thành Nghị – Viện NCPTGD. Hà Nội, 1999.
4. Bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ nhân lực trong điều kiện mới (Phần thực trạng và giải pháp đào tạo ngành nghề TCCN) - Nguyễn Minh Đường - Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX 07 – 14. Hà Nội, 1996.
5. Những cơ sở khoa học và quản lý giáo dục, trường quản lý cán bộ GD – ĐT Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc. Hà Nội 1997.
6. Xây dựng chiến lược phát triển giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp ở Việt Nam, một số quan điểm tiếp cận. Phan Văn Kha, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998.
7. Phạm Minh Hạc: Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa của thế kỷ XXI.
8. Quản lý chất lượng giáo dục Đại học. Phạm Thanh Nghị, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2000.
9. Cơ sở khoa học để xây dựng chương trình đào tạo – Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo. Lê Đức Ngọc. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.
10. Những khái niệm cơ bản về lý luận quản lý giáo dục và đào tạo – Trường CBQLGD. Nguyễn Ngọc Quang:.
11. Chính sách đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường Đại học thành viên thuộc ASEAN – Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo toàn quốc lần thứ II, 2001. Nguyễn Đức Chính
12. Xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Việt Nam – Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo toàn quốc lần thứ II, 2009. Trần Khánh Đức
13. Giáo dục Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XXI - Chiến lược phát triển. Đặng Bá Lãm. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2003.
14. Đánh giá và đo lường trong khoa học xã hội. Nguyễn Công Khanh. NXB Chính trị Quốc gia, 2004.
15. Quản lý giáo dục. Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo. NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2006.
16. Quản lý quá trình đào tạo trong nhà trường. Giáo trình đào tạo cao học trong quản lý giáo dục. Nguyễn Đức Trí. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2010.
17. Quản trị học. Trần Anh Tuấn. Đại học mở bán công, 1995.
18. Giáo dục nghề nghiệp, một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Nguyễn Đức Trí. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2010.
19. TQM hay là Quản lý chất lượng toàn thể trong giáo dục. Nguyễn Lộc. Tạp chí Khoa học giáo dục số 54 - 2010.
TIẾNG ANH
20. Berg. B.L. (2005). Qualities research methods for the social Science.
21. Murtonen M. (2006). Learning of Quantitative research methods.
22. Asean Quality Network Quality Assurance (2004), Manual for the Implementation of the guidelines.
23. Freemen, R (1994). Quality Assurance in Training and Education, London: Kogan Page.
24. Sallis,E. (1993), Total Quality Management in Education, London: Kogan Page.

Xin cảm ơn rất nhiều, chúc kilobooks ngày càng phát triển.
 

NP Tú Trinh

Well-Known Member
Mar 19, 2009
49,910
480
103
36
Ðề: Giúp em tìm vài cuốn sách này !!!

Mình có mấy cuốn sách về quản lý giáo dục, bạn cần thì liên lạc với mình qua email nhé