collyn094

New Member
Dec 27, 2017
1
0
1
coppy file vendor/whmcs/whmcs-foundation/lib/License.php xong update rồi úp đè file đó lại nhé .
Em update lên 7.4.1 xong update lại file license đó thì nó báo lỗi. Em bổ sung file license khác nhé.
 

Attachments

  • License.php
    33.5 KB · Views: 1
  • License.php
    33.5 KB · Views: 1